Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska grodsjukdomen hejdas från spridning

grönvit fläckig groda bland vita näckrosor, svår att hitta i bilden till en början, eftersom grodan glider så väl in i bakgrunden

Ätlig groda. Foto: Per Nyström, Ekoll AB

Länsstyrelserna deltar i ett nordiskt nätverk för att hejda den fruktade chytridsjukan som har slagit ut ett 90-tal grodarter i världen. Nätverket har nu tagit fram åtgärder för hur vi alla kan hjälpas åt för att minska risken för smittspridning.

– Chytridsjuka är egentligen två olika svampsjukdomar, som utgör ett av de allvarligaste hoten någonsin mot våra grodarter. Svampen Bd finns redan i Sverige, men har hittills inte orsakat massdöd i Europa som i tropikerna. Den andra, Bsal, har nyligen hittats i Nederländerna, Belgien och Tyskland där den orsakar stor skada och helt slår ut salamandern, berättar Gabrielle Rosquist, som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Många grodarter har haft en positiv utveckling under de senaste två decennierna, en direkt följd av statliga och kommunala bevarandeinsatser. Men hotet från chytridsjukan har skapat stor oro. I tropiska områden i Australien och Latinamerika har Bd helt utrotat ett stort antal grodarter. För att hejda sjukdomarna har nordiska myndigheter, universitet och naturvårdsaktörer gått samman i ett gemensamt nätverk.

Nätverket har tagit fram fem förslag från nätverket på hur vi alla kan hjälpas åt att minska riskerna för smittspridning:

  • Ha torra och rena stövlar och annan utrustning när du besöker nya vatten.
  • Rör endast groddjur om det är absolut nödvändigt.
  • Flytta aldrig ett groddjur från ett område till ett annat.
  • Ta med desinfektionsmedel och rengöringsredskap om du ska röra dig mellan dammar.
  • Släpp inte ut djur från akvarier, inte heller vattnet därifrån. Det är förbjudet.

– Att slå ut sjukdomen är svårt, däremot är det möjligt att hindra den från fortsatt spridning. Det rör sig om i grunden enkla åtgärder som kan hjälpa oss att få bukt också med kräftpest och andra vattenspridda sjukdomar, säger Gabrielle Rosquist.

Här kan du ta del av en film om hur vi kan stoppa smittspridning Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av en ny informationsbroschyr Pdf, 2.8 MB.

Informationen är framtagen med finansiering från Nordiska Ministerrådet ministerrådet.

Kontakt