<%@ Page Inherits="Microsoft.SharePoint.Publishing.TemplateRedirectionPage,Microsoft.SharePoint.Publishing,Version=15.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> <%@ Reference VirtualPath="~TemplatePageUrl" %> <%@ Reference VirtualPath="~masterurl/custom.master" %><%@ Register Tagprefix="SharePoint" Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> Beställningsformular för vissa publikationer inom området prostitution och människohandel